Dlaczego czytanie książek dzieciom przez ojców jest tak ważne dla rozwoju dziecka

14

Udział ojców we wspólnym czytaniu książek ma ważny i wyjątkowy wkład w rozwój dzieci. To trochę jak z uprawianiem sportu i aktywnością. Ojcowie mogą z powodzeniem i skutecznością angażować się we wspólne czytanie ze swoimi dziećmi niezależnie od własnych umiejętności czytania lub pewności siebie w czytaniu na głos. Ojcowie, którzy postrzegają wspólne czytanie jako część ich obowiązków rodzicielskich i okazję do nawiązania więzi z dziećmi, częściej angażują się we wspólne czytanie książek.

Czym jest właściwie wspólne czytanie książek?

Wspólne czytanie książek ma miejsce, gdy osoba dorosła – zazwyczaj członek rodziny lub opiekun – czyta dziecku razem z nim. Jest to powszechna praktyka wielu rodzin na całym świecie. Wspólne rodzinne czytanie książek jest ważne z wielu powodów: wprowadza małe dzieci w zagadnienia związane z drukowaniem, takie jak orientacja w książce i kierunek czytania, promuje szereg wczesnych umiejętności językowych i umiejętności czytania i pisania u dzieci oraz pomaga rozwijać pozytywne relacje między rodzicami a dziećmi. Wspólne czytanie książek jest niezwykle ważne dla rozwoju dzieci.

Wymiana językowa

Rodzaje wymiany językowej, które mają miejsce podczas wspólnego czytania, są zazwyczaj bardziej zaawansowane niż te, które mają miejsce w codziennych rozmowach między dziećmi a dorosłymi. Dodatkowo tekst znajdujący się w książkach używanych podczas wspólnego czytania wprowadza dzieci w nowe słownictwo wykraczające poza to, co na co dzień słyszą. Na przykład w znanym internetowym sklepie najpopularniejsze są czasopisma edukacyjne, a w ostatnich latach sprzedaż na Amazonie w kategorii: książki, wzrosła o 250%.

Zaangażowanie rodzica podczas czytania książek

Rodzice mają również tendencję do innego angażowania się ze swoimi dziećmi podczas wspólnego czytania książek niż w przypadku innych rodzajów zajęć, takich jak zabawa fizyczna lub zabawa w udawanie. Specyficzne dla interakcji ojciec-dziecko badania pokazują, że różnorodność słownictwa ojców, liczba zadawanych pytań i długość wypowiadanych zdań jest większa podczas wspólnego czytania niż podczas zabawy zabawkami. Oznacza to, że wspólne czytanie książek jest kluczowym zajęciem, w które mogą angażować się ojcowie, i które promuje rozwój dzieci w wielu obszarach. Ojcowie wchodzą w pozytywne interakcje z dziećmi podczas wspólnego czytania książek.

Udział ojców przy czytaniu książek dzieciom

W ostatnich dziesięcioleciach odnotowano wzrost udziału ojców w różnych zajęciach z dziećmi, w tym we wspólnym czytaniu książek. Chociaż niektórzy ojcowie i matki mają tendencję do czytania książek ze swoimi dziećmi w podobny sposób, badania wykazały, że tatusiowie wchodzą w interakcje ze swoimi dziećmi inaczej niż matki podczas czytania ze swoimi dziećmi. W szczególności ojcowie zadają dzieciom bardziej otwarte pytania (kto, dlaczego) – praktyka ta stanowi wyzwanie dla myślenia dzieci i poszerza ich umiejętności językowe. 

Ojcowie również angażują się w interakcje ze swoimi dziećmi, które podczas wspólnego czytania książek są bardziej trudne niż matki. Angażując się we wspólne czytanie ze swoimi dziećmi, ojcowie mogą wspierać rozwój dzieci, jednocześnie pielęgnując pozytywne relacje między ojcem a dzieckiem. Wielu ojców na całym świecie dostrzega znaczenie wspólnego czytania książek. Badania niestety nadal pokazują, że to matki częściej czytają dzieciom niż ojcowie.

Podkreślanie wyjątkowego wkładu, jaki ojcowie wnoszą w rozwój dzieci poprzez czytanie, jest ważną kwestią w programach mających na celu wspieranie rodzin. Ważne jest również wspieranie ojców, którzy wahają się przed czytaniem ze swoimi dziećmi lub czują się mniej pewni czytania. Każdy ojciec powinien się zaangażować we wspólne czytanie książek, niezależnie od ich umiejętności czytania lub umiejętności czytania na głos.

5/5 - (1)
reklama