Nauka mowy – jak pracować z dzieckiem?

108

Ten artykuł stanowi krótkie wprowadzenie do rozwoju języka i zawiera odpowiednie dla wieku dziecka zajęcia dla dzieci od urodzenia do 3 lat, które uczą się mówić. Nauka mówienia jest procesem, który rozpoczyna się w momencie narodzin, kiedy dziecko doświadcza, jak mogą brzmieć głosy. Do 2 roku życia większość dzieci ma duży zasób słownictwa i potrafi łączyć słowa, aby wyrazić swoje potrzeby i pomysły. Zobaczmy, jak przebiega ten proces i co możesz zrobić, aby zachęcić swoje dziecko do komunikowania się.

Od urodzenia do 3 miesięcy

Twoje dziecko słucha Twojego głosu. Próbuje wydawać te same dźwięki, które Ty wydajesz. Śpiewaj do dziecka. Możesz to zrobić jeszcze przed jego narodzinami! Dziecko będzie Cię słyszało. Mów do swojego dziecka. Nie będzie rozumiało słów, ale polubi Twój głos i Twój uśmiech. Ucieszy się też słysząc i widząc innych ludzi. Zaplanuj czas na ciszę. Dzieci potrzebują czasu na gaworzenie i spokojną zabawę bez telewizji, radia i innych hałasów.

Od 3 do 6 miesiąca

Twoje dziecko uczy się, jak ludzie rozmawiają ze sobą. Trzymaj dziecko blisko, aby patrzyło w Twoje oczy. Mów do niego i uśmiechaj się. Kiedy dziecko gaworzy, naśladuj dźwięki. Jeśli próbuje wydać ten sam dźwięk, co Ty, powtórz słowo.

Od 6 do 9 miesiąca

Twoje dziecko będzie się bawić dźwiękami. Niektóre z nich brzmią jak słowa, takie jak „baba” lub „dada”. Dziecko uśmiecha się słysząc radosny głos, a płacze lub wygląda na niezadowolone słysząc głos zły.

Od 9 do 12 miesiąca

Twoje dziecko zacznie rozumieć proste słowa. Jeśli ktoś zapyta „gdzie jest mama?”, będzie cię szukać. Będzie wskazywać, wydawać dźwięki i używać swojego ciała, aby „powiedzieć” czego chce. Na przykład może spojrzeć na Ciebie i podnieść ręce do góry, aby pokazać Ci, że „chce na ręce”. Może podać Ci zabawkę, aby dać znać, że chce się pobawić.

Od 12 do 15 miesiąca

Dzieci zaczynają używać słów. Mów o rzeczach, których używasz, takich jak „kubek”, „sok”, „lalka”. Daj dziecku czas na ich nazwanie. Zadawaj dziecku pytania dotyczące obrazków w książkach. Daj dziecku czas na nazwanie rzeczy na obrazku.

Uśmiechaj się lub klaskaj w dłonie, gdy dziecko nazywa rzeczy, które widzi. Powiedz coś na ten temat. „Widzisz tego pieska. On jest taki duży! Spójrz, jak merda ogonem”. Rozmawiajcie o tym, o czym dziecko najbardziej chce mówić. Daj mu czas na opowiedzenie o tym wszystkim. Pytaj o rzeczy, które robicie każdego dnia – „Którą koszulę dzisiaj wybierzesz?” „Czy chcesz mleko czy sok?” Buduj na tym, co mówi Twoje dziecko. Jeśli powie „piłka”, możesz powiedzieć: „To jest twoja duża, czerwona piłka”. Wprowadź zabawę w udawanie z ulubioną lalką dziecka lub zabawkowym zwierzątkiem. Włączaj je do swoich rozmów i zabawy.

Od 15 do 18 miesiąca

Twoje dziecko będzie używać bardziej złożonych gestów, aby się z Tobą komunikować i nadal będzie budować swoje słownictwo. Poproś dziecko o pomoc. Na przykład poproś, aby postawiło swój kubek na stole lub przyniosło Ci swój but. Ucz dziecko prostych piosenek i rymowanek. Czytaj dziecku. Poproś, aby wskazywało i opowiadało, co widzi. Zachęcaj dziecko do rozmów z przyjaciółmi i rodziną. Może im opowiedzieć o nowej zabawce. Zaangażuj dziecko w zabawę w udawanie. Możesz rozmawiać przez telefon, karmić lalki lub urządzić przyjęcie z zabawkowymi zwierzętami. 

Od 2 do 3 roku życia

Umiejętności językowe Twojego dziecka będą rosły skokowo. Będzie łączyć więcej słów, aby stworzyć proste zdania. Będzie w stanie odpowiedzieć na proste pytania, takie jak „Gdzie jest twój miś?”. Do 36 miesiąca będzie w stanie odpowiedzieć na bardziej skomplikowane pytania, takie jak: „Co robisz, kiedy jesteś głodny?”. Będzie coraz więcej bawić się w udawanie, odgrywając wymyślone sceny, takie jak pójście do pracy, naprawianie zabawkowego samochodu, opieka nad swoją „rodziną” (lalek, zwierząt). Naucz dziecko mówić swoje lub imię i nazwisko. Pytaj o liczbę, wielkość i kształt rzeczy, które pokazuje Ci dziecko. Zadawaj pytania otwarte, na które nie ma odpowiedzi „tak” lub „nie”. Pomaga to dziecku rozwijać własne pomysły i uczyć się je wyrażać. Naucz dziecko używać synonimy, aby wzbogacić jego zasób słownictwa.

5/5 - (1)
reklama